interbus
HomeContactKlachten
Interbus

Klachten

Klachten over uw reisorganisator
Bij de uitvoering van een reisovereenkomst kunnen er  helaas zaken fout gaan (bijvoorbeeld: overboekingen, vertragingen, tegenvallende accommodaties, ontbrekende voorzieningen of excursies die niet doorgaan). Heeft u klachten, dan is het van groot belang na te gaan wat er precies is afgesproken bij de boeking. De reisorganisator is aansprakelijk voor klachten die hij had kunnen voorkomen. Dus niet voor slecht weer of politieke onrust, maar wel voor de dienstverleners (bijvoorbeeld hotel, luchtvaart- of busmaatschappij) die hij heeft ingeschakeld.

Stappenplan bij het oplossen van uw klachten
Wilt u dat de klacht opgelost wordt of wilt u later schadevergoeding eisen, dan moet u de volgende stappen nemen:
  1. De klacht(en) melden bij de hostess/reisleiding/vertegenwoordiger ter plaatse en als die er niet is of de klacht niet oplost, bij de reisorganisatie in Nederland.
  2. U moet de hostess/reisorganisator een redelijke termijn geven de klacht ter plaatse op te lossen. U moet uw schade beperken en meewerken aan mogelijke oplossingen.
  3. Wordt uw klacht niet naar tevredenheid opgelost, stel dan samen met de hostess/reisleiding/vertegenwoordiger ter plaatse een klachtenrapport op en verzamel ter plaatse bewijs (foto's, getuigenverklaringen, video-opnamen). Vraag en bewaar bonnetjes van extra uitgaven.
  4. Gaat het om een klacht over een bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR) aangesloten reisorganisatie, dan moet deze klacht na terugkeer in Nederland binnen één maand schriftelijk gemeld worden bij de reisorganisatie. Bij niet ANVR-reisorganisaties kan in de voorwaarden een andere termijn staan.
  5. Biedt de reisorganisatie geen of onvoldoende compensatie voor uw klacht, dan kunt u bij ANVR-reisorganisaties de klacht binnen 3 maanden na terugkeer voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen. Is uw reisorganisatie niet aangesloten bij de ANVR dan kunt u uw klacht voorleggen aan de rechter.

Klachten over een geboekte reis bij Interbus
Na uw thuiskomst dient u uw klacht zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 1 maand na terugkomst schriftelijk bij Interbus te melden: Stuurt u daarbij vooral ook alles mee (foto's, originele nota's en verklaringen) wat een goede beeldvorming en snelle afhandeling bevordert. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht indien mogelijk zo spoedig mogelijk op te lossen.