interbus
HomeInterbusPrivacy statement

Privacy statement

Welke persoonsgegevens verwerkt Interbus?
Interbus verwerkt in ieder geval de gegevens die door u aan haar worden verstrekt middels de e-mail formulieren. Het kan daarbij onder andere gaan om uw naam, e-mailadres, huisadres. Velden waar verplicht gegevens ingevoerd dienen te worden, worden aangegeven met een sterretje (*).

Voor welke doeleinden verwerkt Interbus persoonsgegevens?
Interbus verwerkt uw persoonsgegevens om aangeboden informatie, producten en/of diensten aan u te kunnen leveren en u op de hoogte te stellen van andere of nieuwe informatie, producten en/of diensten die interessant voor u zouden kunnen zijn.

Hoe beschermt Interbus uw persoonsgegevens?
Interbus draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Welke rechten heeft u?
U heeft het recht Interbus te vragen welke (persoons-)gegevens zij van u verwerkt. Interbus zal op dit verzoek schriftelijk in ieder geval binnen vier weken reageren. Vervolgens kunt u Interbus verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal Interbus in ieder geval binnen vier weken reageren. U kunt Interbus te allen tijde verzoeken te stoppen met het toesturen van de e-mail nieuwsbrief en/of andere (marketing) informatie.
Uw reactie kunt u richten aan info@interbus.nu

© Interbus